4 dzień nowenny przed pieszą pielgrzymką

Nowenna ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę

Dzień 4. 

Nowenna dz. 4.Słowa św. Teresy Benedykty od Krzyża: „Bóg dostraja swoje słowa do miary człowieka… To czego Bóg od ciebie pragnie, musisz starać się w obliczu Jego samego poznać sam”.

Panie Jezu Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego i przemawiasz do nas na różne sposoby. Ty jesteś najważniejszym Słowem, wypowiedzianym, przed wiekami, przez Ojca. Twoje owoce słuchają Twego głosu, Ty znasz je, a one idą za Tobą. W czasie pieszej pielgrzymki chcemy uczyć się słuchania Ciebie i podążania za Tobą. Mówisz do każdego z nas, bo chcesz, byśmy pełnili Twoją wolę, czyli byli szczęśliwi. Niech ten czas łaski będzie dla wielu serc odkrywaniem Twoich zamiarów względem nas. Słowo Boże niech nas prowadzi po drogach naszego życia, by czas pielgrzymowania uczył nas właściwego rozeznawania Twoich planów. Maryja, zasłuchana w Twoje Słowo, niech towarzyszy nam w pokornym przyjmowaniu tego wszystkiego oraz mówieniu swoim wędrowaniem i życiem: „Oto ja, niech mi się stanie, jak Ty, Panie, chcesz”. W mocy Ducha Świętego pragniemy żyć Twym Słowem i według niego postępować. Chcemy być ludźmi Twojego Słowa nie tylko w czasie w pieszej pielgrzymki, ale nade wszystko przez całe nasze życie, aż dojdziemy do wiecznego spełnienia w Twoim Królestwie, by wielbić Ciebie po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu… 
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.