6 dzień nowenny przed pieszą pielgrzymką

Nowenna ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę 

Dzień 6. 

Nowenna ES06eESSłowa św. Teresy Benedykty od Krzyża: „Przez ten pokarm, który nam Chrystus ofiarował, daje nam dowód jak bardzo nas pragnie. Dlatego sam zszedł do nas i w nas ukształtował swe Ciało, abyśmy byli jedno, jak jedno stanowi ciało wraz z głową”.

Panie Jezu Chryste, Chlebie żywy, dający życie i karmiący nas w drodze do nieba. Jest to największy dowód Twego miłosierdzia, że zostałeś między nami i dajesz się nam, jako Pokarm. Stajemy się mieszkaniem Twojej chwały i kształtujesz nas na swoje podobieństwo. Otwierając się na ten Posiłek z nieba, chcemy przyjmować Ciebie sercem Twej Matki. To Ona, stała się pierwszym Tabernakulum świata, a teraz rozdaje Ciebie ludziom. Pielgrzymując na Jasną Górę, uczymy się tej eucharystycznej postawy: przyjmowania i rozdawania. Nasyć nas sobą i zaprowadź do tych, którzy są głodni Twej miłości. Razem z Maryją chcemy iść naszymi ulicami, przez miasta i wsie, i stanowiąc jedno, chcemy dawać świadectwo naszej wiary. Działaj, Panie, w nas i przez nas! Nakarm swą obecnością wszystkich, których będziemy spotykać na pielgrzymim szlaku. Niech ludzkie serca otwierają się na Ciebie i pragną tego Chleba, który daje życie wieczne. Niech każda Eucharystia jednoczy nas, Twoich pielgrzymów i uczy prawdziwego uwielbienia w Duchu Świętym, aż dojdziemy na przygotowaną Ucztę w niebie, by tam oddawać Ci cześć i chwałę po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami.