8 dzień nowenny przed pieszą pielgrzymką

Nowenna ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę

Dzień 8.

nowenna dz. 8.Słowa św. Teresy Benedykty od Krzyża: „Bliźni to nie ten, którego lubię; to każdy, który się do mnie zbliża, każdy bez wyjątku… Kto kocha ludzi jak Chrystus, pragnie, by oni należeli do Boga, a nie do niego”.

Panie Jezu Chryste, kochający bezgraniczną miłością każdego człowieka! Tworząc Wspólnotę Twojego Kościoła, uczymy się prawdziwej miłości bliźniego. A jest nim każdy, z którym się spotykamy na naszych drogach. To życie uczy nas kochania i zauważenia potrzeb tego, który jest obok nas. Niech czas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę będzie dla nas sprawdzianem, na ile potrafimy kochać i tworzyć Wspólnotę serc wierzących. Ucz nas, Mistrzu, miłości bezinteresownej, tej, która wypływa z Twego Najświętszego Serca. Chcemy kochać, tak jak Ty, bo wszyscy do Ciebie należą i są Twoją własnością. Maryja, Matka Pięknej Miłości, niech wstawia się za nami, byśmy tworzyli jedno, zawsze postępując w duchu szczerej miłości i pokoju. Niech po dziewięciu dniach naszego pielgrzymowania wzrośnie najważniejsza cnota i owoc Ducha Świętego: miłość. Pamiętamy, że będziemy sądzeni właśnie z miłości i w Twej miłości pragniemy być sądzeni, aby móc wielbić Twój Majestat w Królestwie Wiecznej Miłości po wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
św. Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami