Pierwszy czwartek miesiąca

Szczególnie dzisiaj wołajmy o dar nowych powołań do naszego Zakonu Karmelitańskiego.

Modlitwa o powołania do Karmelu

Boże, Ty powołujesz człowieka,

by wpatrzony w Twoje Święte Oblicze,

miłował Twoją miłością,

a pełen zadziwienia zbawczymi tajemnicami,

głosił Twoją wielkość swoim życiem.

O Boski Gospodarzu, który pozwalasz,

by ziemia Karmelu w Maryi rodziła tak wiele owoców świętości,

prosimy Cię rozszerz swe miłosierne wołanie na wielu braci i sióstr

o gorących i szlachetnych sercach,

by Twą mistyczną rolę napełniało niekończące się głoszenie Twojej chwały. Amen.